2020 டோக்கியோ ஒலிம்பிக்: பதக்கப் பட்டியலில் ஜப்பான் முதலிடம்

2020 டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இதுவரையான நிலவரத்தின்படி, பதக்கப் பட்டியலில் ஜப்பான் முதலிடத்தில் உள்ளது.

அதன்படி 11 தங்கம், 4 வெள்ளி, 3 வெண்கலம் அடங்கலாக மொத்தமாக 20 பதக்கங்களை ஜப்பான் வென்றுள்ளது.

இரண்டாம் இடத்திலுள்ள அமெரிக்கா, 10 தங்கம், 10 வெள்ளி 9 வெண்கலம் அடங்கலாக மொத்தம் 29 பதக்கங்களைப் பெற்றுள்ளது.

10 தங்கம், 5 வெள்ளி, 8 வெண்கலம் என அடங்கலாக மொத்தமாக 23 பதக்கங்களுடன் சீனா 3ஆம் இடத்திலும் 7 தங்கம், 8 வெள்ளி 4 வெண்கலம் அடங்கலாக 19 பதக்கங்களுடன் ரஷ்யா 4ஆம் இடத்திலும் உள்ளன.

அவுஸ்ரேலியா, பிரித்தானியா, தென்கொரியா, பிரான்ஸ், நெதர்லாந்து மற்றும் கனடா ஆகிய நாடுகள் முறையே முதல் 10 இடங்களில் உள்ளன.