தடகள போட்டியில் டில்ஷி குமாரசிங்க தேசிய சாதனை

தேசிய தடகள விளையாட்டு (national athletic trials) போட்டிகளில் டில்ஷி குமாரசிங்க தேசிய சாதனையொன்றை நிலைநாட்டியுள்ளார்.

டில்ஷி குமாரசிங்க பெண்களுக்கான 800 மீற்றர் ஓட்டப் போட்டியில் 2.02:52 நிமிடங்களில் எல்லையை கடந்து குறித்த சாதனையை புரிந்துள்ளார்.

கொழும்பு சுகததாச விளையாட்டரங்கில் இடம்பெற்று வரும் தேசிய தடகள விளையாட்டு (national athletic trials) போட்டிகளிலேயே டில்ஷி குமாரசிங்க இந்த தேசிய சாதனையை நிலைநாட்டியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.