காரைநகரில் நிவாரணப்பணிகளில் முன்னணியினா்!

காரைநகாப் பிரதேசத்தில் வறுமைக்கோட்டுக்கு உட்பட்ட மக்களுக்கான உதவிகள் தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியால் வழங்கப்பட்டது