கொரோனா உயிர் கொல்லி எவ்வாறு உடலிலே சென்று மரணத்தை உண்டுபண்ணுகிறது-ஈழத்தமிழனின் விளக்கம்

அப்படி உயிரை கொல்லும் அளவிற்கு என்னதான் நடக்கிறது: ஈழத்தமிழனின் பதிவு

அவர் தரும் மருத்துவம் தொடர்பான காணொளிகளை அவரின் பக்கத்தில் சென்று subscribe கேட்டுக்கொள்கிறோம்

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com