கொரோனா நெருக்கடியைச் சமாளிக்க இங்கிலாந்தில் உள்ள கவுன்சில்களுக்கு மேலும் £1.6 பில்லியன் நிதி!

கொரோனா நெருக்கடியைச் சமாளிக்க இங்கிலாந்தில் உள்ள கவுன்சில்களுக்கு மேலும் £1.6 பில்லியன் நிதி வழங்கப்பட உள்ளது

பூங்காக்களை திறந்து வைத்திருக்கவும் இறுதிச் சடங்கில் உறவினர்கள் கலந்து கொள்ளவும் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தி உள்ளது.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com