அம்பாறை மீனவர்கள் மீண்டும் தொழிலுக்கு திரும்பினர்!

கடந்த சில தினங்களாக கடல் தொழிலுக்குச் செல்லாமல் இருந்த அம்பாறை – மருதமுனை, கல்முனை கரைவலை மீனவர்கள் மீண்டும் தொழிலுக்குத் திரும்பி வருகின்றனர்.

அம்பாறை மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் இயற்கை அனர்த்தம் தொடர்பான காலநிலை எச்சிரிக்கை மற்றும் தீப்பற்றிய எண்ணெய்க் கப்பல் கசிவுகளால் ஏற்படும் அபாயம் ஆகிய அச்சம் காரணமாகவே மேற்படி மீனவர்கள் கடல் தொழிலைத் தவிர்ந்திருந்தனர்.

நேற்று முதல் வழமைக்குத் திரும்பிய போதிலும் இன்றைய தினமே மீன்கள் பிடிபட்டதாக மீனவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.