சில இனக் குழுக்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு கொவிட் தொற்று பாதிப்பு ஏற்படுவது அதிகம்!

சில இனக் குழுக்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு கொவிட் பிடிப்பது மற்றும் மிகவும் நோய்வாய்ப்படும் ஆபத்து அதிகமாக உள்ளது என ஆய்வொன்றில் தெரியவந்துள்ளது.

கறுப்பின மக்களும் தெற்காசிய மக்களும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டவர்களில் அடங்குவர். இவர்களுடன் அதிக அளவில் பற்றாக்குறை உள்ள நகரங்களில் உள்ளவர்களும் உள்ளனர்.

காரணங்கள் சிக்கலானவை, ஆனால் அதிகமான மக்கள் தடுப்பூசி போடுவது உயிர்களைக் காப்பாற்றும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.

உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் பாதுகாக்க இதுவே சிறந்த வழியாகும் என்பதால், இதுவரை தடுப்பூசி செலுத்தாத, தகுதியுள்ள எவரும் ஒன்றை அளவைப் பெறுமாறு நிபுணர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.

தேசிய சுகாதார சேவையின் முதல் தடுப்பூசி, இரண்டாவது டோஸ் மற்றும் தகுதியிருந்தால், மூன்றாவது பூஸ்டர் அளவைப் இலவசமாகப் பெறலாம்.