ஐஓசி பெற்றோல் விலை மீள குறைப்பு!

லங்கா ஐஓசியின் ஒக்டோன் 92 வகை பெற்றோலின் விலை இன்று (22) நள்ளிரவு முதல் ஐந்து ரூபாயால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

அண்மையில் 5 ரூபாயால் விலை அதிகரிப்பு செய்யப்பட்ட நிலையில் அரச தரப்பில் இருந்து எதிர்ப்பக்கள் கிளம்பியிருந்தது.

இந்நிலையிலேயே மீள விலை குறைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.