வைரஸ் தினம்தினம் உருமாறிக் கொண்டே இருக்கு- மருந்து கண்டுபிடிப்பதில் இதான் சிக்கல்

வைரஸ் தினம்தினம் உருமாறிக் கொண்டே இருக்குருந்து கண்டுபிடிப்பதில் இதான் சிக்கல் என மருத்துவர் சுதா சேஷையன் தெரிவித்துள்ளார்.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com