கடைகள், வீடுகளில் கார்த்திகை தீபம்!

கார்த்திகை திருநாளான இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் வீடுகள் மற்றும் கடைகளில் தீபம் ஏற்றப்பட்டுள்ளது.