வரலாறு

வரலாற்றில் இன்று- (18/10/2020)

1356 – சுவிட்சர்லாந்தில் இடம்பெற்ற நிலநடுக்கம் அதன் பேசல் நகரை முற்றாக அழித்தது.1860 – இரண்டாவது ஓப்பியம் போர் முடிவுக்கு வந்த்து.1867 – ரஷ்யாவிடம் இருந்து அலாஸ்கா…

மேலும்....