அறிவியல்

வெள்ளி கிரகத்தில் உயிரினம் இருக்க வாய்ப்பு!

பூமிக்கு அப்பால் உள்ள கிரகங்களில் உயிரினங்கள் ஏதேனும் இருக்குமா? என்ற கேள்விக்கு விடை கிடைத்துள்ளதாக அறிவியல் அறிஞர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள வெள்ளி (வீனஸ்) கிரகத்தின்…

மேலும்....